Meist

Meie meeskonnas on head ja väga toredad inimesed :). Kõik koolitajad on pikaaegse koolitajakogemusega spetsialistid, kes lisaks koolitajaametile töötavad ka praktikutena. Kõik meie koolitajad on läbinud füüsiliste sekkumiste treenerikoolituse norralase Pål Erik Ruudi käe all ning nendele on antud tehnikate väljatöötaja Verge Opplæring AS poolt õigused olla verge sekkumistehnikate treener Eestis.

Airiin Demir

Airiin on kliiniline psühholoog, kellel on pikaajaline töökogemus tõsise psüühikahäirega inimestega töös ning viieteistkümneaastane koolitajakogemus konflikti, agressiooni ja käitumisprobleemide teemal. Samuti on Airiinil selja taga pikaajaline Norras töötamise kogemus, mis annab talle perspektiivi näha erialaga seonduvat laiemas perspektiivis. Airiini vastutada on Verge koolituste sisuarendus ja ta koolitab hetkel erinevaid sihtrühmasid peamiselt käitumisprobleemide ja verbaalse agressiooniga toimetulemise teemadel. Ta on verge metoodika maaletooja ja sertifitseeritud verge metoodika treener. Airiin on Verge Eesti Koolituskeskuse juht.

Olavi Laurimaa

Olavi on hariduselt sotsialpedagoog ja on pea 20 aastat töötanud Tallinna Laste Turvakeskuses sotsiaalpedagoogina. Juba 10 aastat on Olavi verge metoodika instruktor ning kuna tal on ka eelnev koolituskogemus, siis liitus ta meie koolitajate meeskonnaga 2022 sügisel. Olavi on väga soe inimene, ta on õpihimuline ja uutele väljakutsetele avatud. Temale saab alati loota. Õpime ja kasvame koos!

Ilja Tretjakov

Ilja on erialalt vaimse tervise õde ning suuremalt jaolt on oma kliinilise praktika vältel töötanud psühhiaatria valdkonnas, laste ja noorukitega ning vähemal määral täiskasvanutega. Verge metoodikaga puutus Ilja kokku 2015. aastal. Alates 2018. aastast on Ilja olnud verge metoodika koolitaja. Alates 2019. aastast on Ilja olnud õendusjuht, mis aitab tal näha ning mõista agressiooniga seotud olukordi ka organisatsioonide juhtimistasandilt. Lisaks igapäevatööle on Ilja TÜ Õendusteaduse magistrant. Ilja koolitab peamiselt sotsiaalhoolekande, eriharidusasutuste, erihoolekande ja tervishoiuasutuste töötajaid ning teeb seda nii eesti kui vene keeles. Ilja on sõbralik, pühendunud, väga korrektne ja usaldusväärne inimene.

Maarjo Rego

Maarjo Rego on õppinud õeks ning omandanud lisaks vaimse tervise eriõe kutse. Maarjo omab pikaajalist töökogemus psühhiaatria valdkonnas, seda nii laste, noorukite kui ka täiskasvanutega. Lisaks on Maarjo tegelenud 10 aastat kreeka-rooma maadlusega. Oma töös on Maarjo professionaalne, tasakaalukas ning tähelepanelik. Verge metoodikaga puutus Maarjo kokku esmakordselt 2014. aastal ning alates 2018. aastast on verge metoodika instruktor.

Siim Värv

Siimul on  üle 15 aasta kogemust Tartu Herbert Masingu koolis sotsiaalpedagoogi, õpetaja ja koolijuhina, puutudes psüühikahäirega ning keeruliselt käituvate noortega kokku väga erinevatel tasanditel. Lisaks sellele on tal pikaajaline koolituskogemus nii haridus- kui noortevaldkonnas, mis keskendub eelkõige suhtlusoskuste ja erivajaduste teemadele. Verge meeskonnas koolitab Siim verbaalse agressiooni ja konfliktijuhtimise teemadel. Ta on usaldusväärne, toetav ja laiahaardeliste teadmistega inimene.

Marju Aas

Marju on töötanud 10 aastat Tartu Herbert Masingu Koolis sotsiaalpedagoogina ning puutunud seeläbi vahetult kokku autistlike ning emotsionaalse traumakogemusega laste väljakutseid pakkuva käitumise ning selle mõjuga peredele ning lastega töötavatele spetsialistidele. Masingu kooli seob Vergega pikaajaline koostöö psüühikahäirega laste ja noorte keerulise käitumise mõtestamisel ja ennetamisel. Marju on verge metoodika instruktor 2015. aastast. Marju koolitab peamiselt erinevaid sihtrühmasid haridus- ja sotsiaalvaldkonnas, teemadeks psüühikahäirega laste ja noorte käitumine ning erinevad diagnoosipõhised sekkumised, perede toetamine, meeskondlikud juhtumiarutelud. Marju on väga inspireeriv, elav ja põhjalik inimene.

Martin Kallavus

Martin Kallavus on hariduselt jurist ning tema targa pilgu all valmivad koolituskava osad, mis puudutavad töötajate õigusi ja kohustusi agressiivsete olukordade lahendamisel. Martin on ka väga nõutud koolitaja eriilmeliste füüsiliste agressioonivormide haldamisel hoolekandeasutustes, agressiooniga toimetuleku teemal on tal koolitajakogemus alates aastast 2013. Martin koolitab peamiselt sotsiaalhoolekande, eriharidusasutuste, erihoolekande ja tervishoiuasutuste töötajaid. Martin on särav, rahulik ja väga kompetentne verge sekkumistehnikate treener.

Helin Pevkur

Helin on Verge koolitusjuht, kes tegeleb koolituspäringutega ning hoolitseb selle eest, et teekond koolituse tellimisest kuni tunnistuste kätte saamiseni vastaks tellija ootustele. Lisaks toimetab Helin Verge Facebooki lehel. Helinil on 20-aastane kogemus sotsiaal- ja meditsiini valdkonnas projektijuhina nii era- kui ka avalikus sektoris. Ta on kirjutanud ja edukalt ellu viinud kümneid projekte ning koolitusi. Helin on rõõmsameelne, usaldusväärne ning äärmiselt põhjalik.

Teised meist

"See koolitus on uks uude paradigmasse.
Ma ei uskunud, et on olemas füüsilised sekkumisviisid, mis on turvalised ja valutud. Ja kui ma poleks ise enda peal tunda saanud, siis ei usuks tänagi. Koolituse praktilisus on kõige suurem pluss, kõike saab proovida ja läbi teha."

Jõhvi lasteaia õppealajuhataja

"Peale kahepäevast kursuse läbimist on selgelt märgatav muutus töötajate suhtumises. Ärevas olukorras klientidega leitakse tasakaalukust ja õigeid käitumisviise. Kursusel omandatud teadmised ja praktilised harjutused on muutnud töötajate suhtumise kriitilisse olukorda teadlikumaks ja nii tegutsetakse juba läbimõeldult suuremat tähelepanu nõudvas olukorras. Kolleegid mõistavad valida tegutsemisvõtteid ja suudavad olukorda lahendada koostöös. Kursuse läbimine tekitas töötajates positiivse suhtumise ja olulise enesekindluse tõusu. Tänan koolituse läbiviijaid professionaalse lähenemise eest sellele teemale."

Arenduskeskuse “Juks” juhataja

"Kuna ma ise olen käinud viimastel aastatel väga palju koolitustel, siis alati ei ole ma just väga vaimustatud minema kuhugi jälle end koolitama, aga see, mida pakkusid Martin ja Airiin oli midagi, mis andis mingi uue motivatsiooni. Täiesti hämmastavad inimesed 🙂 Oli äärmiselt huvitav ja iga kell uuesti!"

SOS Lasteküla kasvataja

„Koolitus oli tõeliselt motiveeriv - andis teadmisi, julgust, enesekindlust ja oskusi tunda ära vägivaldseid olukordi ning õpetas nendega toime tulema. Mulle meeldisid koolitajad, nende poolt toodud elulised näited, teoreetilise osa teemade käsitlus ning praktiline osa, kus lisaks võtete ettenäitamisele koolitajad ka reaalselt abistasid ja parandasid, kui oli vaja".

Pärnu Toimetulekukooli õpetaja

Koostööpartnerid