Aitame toime tulla tööl esineva agressiivse käitumisega

Oskus ennetada konflikte ja saada hakkama agressiivse käitumisega on vajalik igale professionaalile, kes puutub oma töös kokku inimestega.

Verge sekkumistehnikad aitavad Sul lahendada agressiivsed olukorrad inimväärselt. Nii on võimalik tõrgeteta tööd jätkata ka peale konfliktset olukorda.

Pakume koolitusi nii eesti, vene kui ka inglise keeles.

Inimväärsus ⁄ Turvalisus ⁄ Koostöö

Uued avatud koolitused juba sel sügisel! Registreerimise avame suvel!

Toimetulek agressiivse käitumisega: fookus füüsilisel agressioonil

Avatud koolitus 06.-07.06.2024

Registreeru
UUS AVATUD GRUPP!

Vajad nõu

Haigusseisundiga seotud vägivald Turvalised ja inimväärsed sekkumistehnikad Kaitse vägivalla eest Turvatunne Enesekindlus Piiride kehtestamine Suhtlemine konfliktiolukorras Mõistmine ja kuulamine Agressiivse käitumise ennetamine Verbaalse agressiooni de-eskaleerimine Väljakutsuva käitumise peatamine Traumataustaga seotud vägivald

Aitame!

Eestisse jõudsid verge sekkumisstrateegiad Norrast 2012.aastal ning tänaseks on Verge Eesti Koolituskeskus kujunenud juhtivaks koolitajaks selles valdkonnas. Pakume Norras kolmkümmend aastat edukalt rakendatud oskusteavet, kuidas tulla toime agressiivse käitumisega erinevates olukordades.

Meie koolitusteemad

Agressiivse käitumise ennetamine

Agressiivse käitumise ennetamine algab asutuse väärtusest, struktuurist ja muidugi meeskonnast, kes seal töötab. On väga mitmeid asutuse- ja meeskonnaterviklikke strateegiaid, mis aitavad vähendada agressiivse käitumise ilmnemist. Verge ennetuspakett põhineb pikaaegsel praktikal tõsiste käitumisprobleemidega inimestega töötamisel ning on inspiratsiooni saanud ka Rootsi juhtiva kliinilise psühholoogi Anna Björkdahli vägivallaennetuse püramiidist.

Verbaalne sekkumine agressiooni korral

Agressioon on kommunikatsioon. Inimene tahab midagi väga olulist meile öelda, mida ta teistmoodi enam ei suuda või ei oska öelda kui ähvardades, karjudes või vahel ka kätega vehkides. Pajudel juhtudel on tegemist kuulmata sõnumiga. Selle tõttu on kuulamine ja mõistmise pakkumine väga olulised agressiooni de-eskaleemise sammud. Samas ei tohi me keerulistes olukordades kunagi unustada ka iseennast, enda väärikust ja enese piire ning selle tõttu on lisaks kuulamise ja mõistmise pakkumisele vajalik osata ka verbaalset piiride kehtestamist. Verbaalne sekkumine on peamine ja esmane sekkumine agressiivse olukorra tekkides ja kui seda osata, siis ei eskaleeru agressioon enamasti ka edasi füüsiliseks agressiooniks.

Turvaline füüsiline sekkumine agressiooni korral

Kuigi sekkumine agressiivses olukorras algab alati verbaalsest sekkumisest, siis abistavate elukutsete esindajad teavad, et on olukordi, kus sõnadest siiski ei piisa. Enamasti on sellistes olukordades tegemist traumatausta, psühhilise erivajaduse või haigusseisundiga seotud vägivallaga. Verge õpetab turvalisi sekkumistehikaid agressiooni peatamiseks: olukorrast eemaldumise tehnikad nurkajäämise korral, positsioneerimine, kolleegi toetamine agressiivses olukorras, inimese eraldamine, enesevigastamise peatamine, kaklustele vaheleastumine, haaretest vabastamine, turvaline kinnihoidmine.

Vaata koolitusi

Verge füüsiliste sekkumiste eelised

Verge koolituskeskuse suurimaks eripäraks võib pidada pädevust füüsiliste sekkumistehnikate õpetamises, mida teeme ainsana Eestis. Verge füüsilised sekkumistehnikad on turvalised ja inimväärsed ning välja töötatud Norras abistavate elukutsete vajadusi silmas pidades. Verge metoodika põhineb kõigi osapoolte õiguste ja turvalisuse igakülgsel arvestamisel ning see teeb võimalikuks meetodi rakendamise koolides, haiglates, lasteaedades, hooldekodudes ja teistes valdkondades, kus on oluline heade kliendisuhete hoidmine. Keerulistes olukordades tegutsemise oskused aitavad ka selliseid situatsioone vältida ja agressiooni ennetada.

OSKUSED ON KERGESTI
ÕPITAVAD JA LIHTSAD

Enamik õpetatavaid tehnikaid on hõlpsasti omandatavad vanusest, pikkusest ja kehakaalust sõltumata. Vaja ei ole erilist füüsilist võimekust ega eelnevaid eriteadmisi füüsilistest sekkumistest.

SEKKUMISED ON TURVALISED
JA ARVESTAVAD KÕIGI
INIMVÄÄRIKUST

Meetod rõhutab inimese respekteerimise olulisust ka füüsilise sekkumise puhul ja toetab positiivset suhtumist inimestesse, kellel puudub võime endale piire seada.

LÄHENEMINE ON
MEESKONNAPÕHINE

Agressiooni ennetamine ja vähendamine nõuab asutuse personalilt ühtset arusaama ja tegutsemisviisi. Verge meetod aitab parandada asutuse sisekommunikatsiooni ja luua meeskonnas ühtsed praktikad.

PROGRAMM ON KULUTÕHUS

Verge metoodika on tõestanud ennast asutuse jaoks efektiivse vahendina, vähendamaks konfliktsetest olukordadest, asutuse sisepingetest, töövigastustest jm tulenevaid otseseid ja varjatud kulutusi.

Meie meeskond

Airiin Demir

Airiin on kliiniline psühholoog, kellel on pikaajaline töökogemus tõsise psüühikahäirega inimestega töös ning viieteistkümneaastane koolitajakogemus konflikti, agressiooni ja käitumisprobleemide teemal. Samuti on Airiinil selja taga pikaajaline Norras töötamise kogemus, mis annab talle perspektiivi näha erialaga seonduvat laiemas perspektiivis. Airiini vastutada on Verge koolituste sisuarendus ja ta koolitab hetkel erinevaid sihtrühmasid peamiselt käitumisprobleemide ja verbaalse agressiooniga toimetulemise teemadel. Ta on verge metoodika maaletooja ja sertifitseeritud verge metoodika treener. Airiin on Verge Eesti Koolituskeskuse juht.

Olavi Laurimaa

Olavi on hariduselt sotsialpedagoog ja on pea 20 aastat töötanud Tallinna Laste Turvakeskuses sotsiaalpedagoogina. Juba 10 aastat on Olavi verge metoodika instruktor ning kuna tal on ka eelnev koolituskogemus, siis liitus ta meie koolitajate meeskonnaga 2022 sügisel. Olavi on väga soe inimene, ta on õpihimuline ja uutele väljakutsetele avatud. Temale saab alati loota. Õpime ja kasvame koos!

Ilja Tretjakov

Ilja on erialalt vaimse tervise õde ning suuremalt jaolt on oma kliinilise praktika vältel töötanud psühhiaatria valdkonnas, laste ja noorukitega ning vähemal määral täiskasvanutega. Verge metoodikaga puutus Ilja kokku 2015. aastal. Alates 2018. aastast on Ilja olnud verge metoodika koolitaja. Alates 2019. aastast on Ilja olnud õendusjuht, mis aitab tal näha ning mõista agressiooniga seotud olukordi ka organisatsioonide juhtimistasandilt. Lisaks igapäevatööle on Ilja TÜ Õendusteaduse magistrant. Ilja koolitab peamiselt sotsiaalhoolekande, eriharidusasutuste, erihoolekande ja tervishoiuasutuste töötajaid ning teeb seda nii eesti kui vene keeles. Ilja on sõbralik, pühendunud, väga korrektne ja usaldusväärne inimene.

Materjalid

2023

Lae alla infoleht: Sekkumised koolivägivalla ja kiusamise korral

Lae alla
2023

Lae alla vägivalla kaardistamise vorm

Vägivaldsete olukordade kaardistamine on väga oluline käitumise analüüsimiseks ning samuti ka ennetus- ja sekkumistegevuste väljatöötamiseks. Jagame norra keelest tõlgitud ja täiendatud olukorra kaardistamise näidet. Antud süsteem tuleks viia digitaalseks, nii on see ka Norras, vaid sellisel juhul saab teha sellest ülevaatlikke analüüse ning järelduste põhjal muudatusi ellu viia.

Lae alla
2023

Vägivallaga toimetulek koolis

Õpetajate Lehest saate lugeda vägivallaga toimetuleku kohta koolis. Juttu tuleb ühest Rootsis asetleidnud juhtumist, mida kommenteerib Verge põhimõtete vaatenurgast meie meeskonna kliiniline psühholoog.

Loe edasi
2023

Turvaline füüsiline sekkumine agressiooni korral

Verge üks eripäradest on koolitada turvalisi sekkumisi psüühilise erivajadusega seotud füüsilise agressiooni peatamiseks. Kui soovid lugeda, millised need olukorrad siis üldse on kus füüsiliselt peaks sekkuma ja mida sekkumiste juures arvestada, siis loe järgnevat artiklit.

Loe edasi
2023

Mida teha kui laps lööb?

Arikkel räägib agressiivse käitumise põhjustest, kirjeldab nelja sammu, mida lapsevanemana saad teha ning annab nõu kuhu pöörduda, kui probleem kujuneb pikaajaliseks.

Loe edasi
2022

Kuula ja vaata konverentsi “Aitamise hind”

Verge Koolitused ja Sotsiaalkindlustusamet korraldasid koostöös 2022.aastal elamus- ja inspiratsioonikonverentsi AITAMISE HIND, mis rääkis kaastundeväsimusest, läbipõlemisest, rõõmustamisoskusest ja abistava töö psühholoogiliste tagajärdegega toimetulemisest. Peaesineja oli tuntud Norra psühholoog Per Isdal, raamatu „Aitamise hind“ autor. Oli erakordselt põnev päev, mille peaesinejaid ja osasid töötube saab järele vaadata allolevalt lingilt.

Loe edasi

Teised meist

"See koolitus on uks uude paradigmasse.
Ma ei uskunud, et on olemas füüsilised sekkumisviisid, mis on turvalised ja valutud. Ja kui ma poleks ise enda peal tunda saanud, siis ei usuks tänagi. Koolituse praktilisus on kõige suurem pluss, kõike saab proovida ja läbi teha."

Jõhvi lasteaia õppealajuhataja

"Peale kahepäevast kursuse läbimist on selgelt märgatav muutus töötajate suhtumises. Ärevas olukorras klientidega leitakse tasakaalukust ja õigeid käitumisviise. Kursusel omandatud teadmised ja praktilised harjutused on muutnud töötajate suhtumise kriitilisse olukorda teadlikumaks ja nii tegutsetakse juba läbimõeldult suuremat tähelepanu nõudvas olukorras. Kolleegid mõistavad valida tegutsemisvõtteid ja suudavad olukorda lahendada koostöös. Kursuse läbimine tekitas töötajates positiivse suhtumise ja olulise enesekindluse tõusu. Tänan koolituse läbiviijaid professionaalse lähenemise eest sellele teemale."

Arenduskeskuse “Juks” juhataja

"Kuna ma ise olen käinud viimastel aastatel väga palju koolitustel, siis alati ei ole ma just väga vaimustatud minema kuhugi jälle end koolitama, aga see, mida pakkusid Martin ja Airiin oli midagi, mis andis mingi uue motivatsiooni. Täiesti hämmastavad inimesed 🙂 Oli äärmiselt huvitav ja iga kell uuesti!"

SOS Lasteküla kasvataja

„Koolitus oli tõeliselt motiveeriv - andis teadmisi, julgust, enesekindlust ja oskusi tunda ära vägivaldseid olukordi ning õpetas nendega toime tulema. Mulle meeldisid koolitajad, nende poolt toodud elulised näited, teoreetilise osa teemade käsitlus ning praktiline osa, kus lisaks võtete ettenäitamisele koolitajad ka reaalselt abistasid ja parandasid, kui oli vaja".

Pärnu Toimetulekukooli õpetaja

Koostööpartnerid