Oskus ennetada konflikte ja saada hakkama agressiivse käitumisega on vajalik igale professionaalile, kes puutub oma töös kokku inimestega. Verge metoodikaga saab seda teha viisil, mis võimaldab jätkata abistava elukutse esindajal tõrgeteta tööd ka peale konfliktset olukorda.

Verge Opplæring AS asutati Norras 1992. aastal ning tänaseks on ta kujunenud juhtivaks koolitajaks selles valdkonnas. Eestisse jõudis verge metoodika 2012. aastal. Norra ja Eesti treenerite poolt loodud Verge Eesti pakub Norras kakskümmend aastat edukalt rakendatud oskusteavet, kuidas tulla toime agressiivse käitumisega erinevates olukordades.

Koostööpartnerid
Sotsiaalkindlustusamet
Sotsiaalministeerium
Norway Grants

KOOLITUSED

Verge meetoodika baaskoolitus õpetab tehnikaid agressiivsete olukordadega professionaalseks toimetulekuks.
Lisaks pakume erinevaid toetavaid koolitusi käitumisraskuste ja konfliktidega toime tulemise teemadel.

KOOLITUSTE KIRJELDUSED ›
* * *
KOOLITUSE TELLIMINE

OHUTUSE KAARDISTAMINE

Analüüsime asutuse riske ja pakume strateegiaid turvalisema ja pingetevabama keskkonna loomiseks.
Ohutuse kaardistamine hõlmab asutuse füüsilise keskkonna, meeskonna töökorralduse ja konkreetsete agressiivse käitumise juhtumite lahenduste analüüsi.

Hea koolitusel osaleja!
Koolitusetel juhindub Verge Eesti OÜ oma tegevuses kõikidest Vabariigi Valitsuse ning
Terviseameti poolt antud suunistest ning korraldustest.
Koolitustel tagatakse nii hajutamise nõue kui ka kõik kaitsevahendid.
Koolitusele lubame vaid osalejad, kel puuduvad haigusnähud.
Lisainfo saamiseks võtke ühendust ning leiame koos võimaluse teid ka kriisi ajal toetada!

SIHTGRUPID

Verge metoodika tundmine on kasulik kõikidele abistavate elukutsete esindajatele.
Vajalik professionaalne oskus on verge metoodika tundmine:

- erivajadustega lastega töötavatele meeskondadele
- psühhiaatriahaigla töötajatele
- sotsiaalhooldekande asutuse personalile
- õpetajatele, kasvatajatele
- õigusrikkujatega töötavale personalile
- üksikisikutele, kes hooldavad vägivallakalduvustega inimest
- kiirabi meeskondadele
- erakorralise meditsiini meeskondadele
- turismi- ja teenindusvaldkonnas töötavatele inimestele

VERGE METOODIKA EELISED

Õpetame sekkumismeetodeid konfliktsete olukordade lahendamiseks. Verge meetod tugineb kõigi osapoolte õiguste ja turvalisuse igakülgsel arvestamisel ning see teeb võimalikuks meetodi rakendamise koolidess, haiglates, lasteaedades, hooldekodudes ja teistes valdkondades, kus on oluline heade kliendisuhete hoidmine.
Keerulistes olukordades tegutsemise oskused aitavad ka selliseid situatsiooni vältida ja agressiooni ennetada.

OSKUSED ON KERGESTI ÕPITAVAD JA LIHTSAD

Õpitavad tehnikad on kergesti omandatavad kõikidele inimestele vaatamata eale, pikkusele või kehakaalule. Vaja ei ole suurt füüsilist võimekust ja jõudu ega eelnevaid eriteadmisi.

SEKKUMISED ON TURVALISED JA ARVESTAVAD KÕIGI INIMVÄÄRIKUST

Meetod rõhutab probleemidega inimese respekteerimise olulisust ja toetab positiivset suhtumist inimestesse, kellel puudub võime endale piire seada.

LÄHENEMINE ON MEESKONNAPÕHINE

Agressiooni ennetamine ja vähendamine nõuab asutuse personalilt ühtset arusaama ja tegutsemisviisi. Verge meetod aitab parandada asutuse sisekommunikatsiooni ja luua meeskonnas ühtsed praktikad.

PROGRAMM ON KULUTÕHUS

Verge metoodika on tõestanud ennast asutuse jaoks efektiivse vahendina, vähendamaks konfliktsetest olukordadest, asutuse sisepingetest, töövigastustest jm tulenevaid otseseid ja varjatud kulutusi.

TEISED MEIST

                 

TÄIENDAVAT LUGEMIST

Nov 0
Nov

VERGE AVATUD KOOLITUSED 2022

Üle pika aja on võimalus kõikidel soovijatel osaleda verge avatud koolitustel. Seekord on tulemas kaks erineva fookusega koolitust. Tee oma valik ja tule õppima agressiivse käitumisega toimetulekut! TOIMETULEK AGRESSIIVSE KÄITUMISEGA Verge metoodika avatud baaskoolitus 27.-28.01.2022 Tartus Fookus FÜÜSILISE agressiooni ennetamisel ja verge füüsiliste sekkumistehnikate harjutamisel.Koolitusest 70% on füüsiliste sekkumistehnikate harjutamineja 30% on teoreetiline osa. Koolitaja: Martin Kallavus  (jurist, verge metoodika treener) Koolitusele […]

LOE EDASI    
Oct 0
Oct

AVASIME VERGE EESTI FACEBOOKI LEHE

Selleks, et jagada Teiega infot meie tegemiste ja toimuvate koolituste kohta, avasime Facebooki lehe Verge Koolitused. Külasta meid: www.facebook.com/vergekoolitused

LOE EDASI    
Aug 0
Aug

Verge Eesti OÜ-d tunnustati vägivalla ennetuse eest

OÜ Verge Eesti OÜ eestvedajad Martin Kallavus ja Airiin Demir said president Kersti Kaljulaidilt ning justiitsminister Maris Laurilt tunnustuse vägivalla ennetuse uuele tasemele viimise eest. Presidendi kantselei ja justiitsministeerium annavad vägivallaennetuse eest auhinda välja viiendat aastat ning sel aastal tunnustati kaheksat inimest. Martinit ja Airiini tunnustati selle eest, et nad on viinud vägivalla ennetuse uuele tasandile, just konfliktsetes olukordades inimlikkuse ja […]

LOE EDASI    
Nov 0
Nov

Algavad täiendkoolitused erihoolekande tegevusjuhendajatele

Meil on hea meel vahendada Sotsiaalkindlustusameti uudist:   Sotsiaalkindlustusamet pakub Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) projekti „Sotsiaalkindlustusameti täiendkoolitused erihoolekande tegevusjuhendajatele tööks spetsiifiliste vajadustega teenusekasutajate sihtgruppidega“ raames tegevusjuhendajatele koolitusi, millega soovib tõsta erihoolekandeteenuste kvaliteeti. Täiendkoolitused on mõeldud tegevusjuhendajatele, kes töötavad raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega inimestega ning koolitusel osalemise tingimuseks on tegevusjuhendaja vastavus alates 01.01.2020 kehtivatele haridusnõuetele. […]

LOE EDASI    

MEIE MEESKOND

Eestis on hetkel kaks inimest, kes on läbinud
aastase koolituse Norra verge peatreeneri Pål Erik Ruudi
käe all ja saanud Verge Opplæring AS
poolt õigused metoodika edasiõpetamiseks:
Martin Kallavus ja Airiin Demir.
Sertifitseerimiseksami sooritasime Oslos
aprillis 2013 ning sealt edasi tekkis idee teha
metoodika õppimine kättesaadavaks ka teistele
spetsialistidele Eestis.