Koolitused

Meie koolitused on mõeldud nii haridus-, sotsiaal-, tervishoiu- kui ka klienditeenindusega tegelevatele sihtrühmadele. Kohandame kõikide koolituste sisu sihtrühma vajadustele, mistõttu eelneb koolituse läbiviimisele enimlevinud agressiivsete olukordade ja seniste sekkumiste kaardistamine. Tegeleme nii ennetuse, verbaalse agressiooni kui ka füüsilise agressiooniga. Kõikidel koolitustel on nii loengu- kui ka praktiline osa. Füüsilist agressiooni puudutavatel koolitustel on peamine osa praktiline, kuna kõik sekkumistehnikad harjutatakse läbi. Loe pikemalt iga koolituse kohta, et teha oma valik. Küsimuste korral võta julgelt ühendust ja aitame leida Sulle sobivaima koolituse.

Agressiivse käitumise ennetamine

Agressiivse käitumise ennetamine algab asutuse väärtusest, struktuurist ja muidugi meeskonnast, kes seal töötab. On väga mitmeid asutuse- ja meeskonnaterviklikke strateegiaid, mis aitavad vähendada agressiivse käitumise ilmnemist. Verge ennetuspakett põhineb pikaaegsel praktikal tõsiste käitumisprobleemidega inimestega töötamisel ning on inspiratsiooni saanud ka Rootsi juhtiva kliinilise psühholoogi Anna Björkdahli vägivallaennetuse püramiidist.

Ennetust puudutavatel koolituspäevadel on üks rõhuasetus kindlasti meeskonnatöö ja just meeskonnatöö enne situatsiooni ja ka agressiivses olukorras. Mis on erinevate inimeste roll olukorra ilmnemisel? Teine rõhuasetus on erinevatel struktuuridel, mis ümbritsevad nii klienti kui ka meeskonda, olgu selleks siis nädalakava, päevakava, ohumärkide plaan, sekkumiskava, ruumi paigutus, vägivallajuhtumite dokumenteerimine jms, sest nagu öeldakse: kord minu ümber aitab hoida korda minu sees. Agressiivsusele kalduvad inimesed vajavad välist regulatsiooni oma sisemise kaose ohjamiseks. Agressiooni ennetusel mängivad suurt rolli veel suhted/kontakt, töö nii klientide kui ka meeskonnaliikmete tunnetega ja positiivse käitumise tunnustamine. Kuidas seda kõike agressiooni ennetamise eesmärgist lähtudes toimima panna: seda saad õppida Verge agressiooniennetuse koolituspäeval.

Verbaalne sekkumine agressiooni korral

Agressioon on kommunikatsioon. Inimene tahab midagi väga olulist meile öelda, mida ta teistmoodi enam ei suuda või ei oska öelda kui ähvardades, karjudes või vahel ka kätega vehkides. Pajudel juhtudel on tegemist kuulmata sõnumiga. Selle tõttu on kuulamine ja mõistmise pakkumine väga olulised agressiooni de-eskaleemise sammud. Samas ei tohi me keerulistes olukordades kunagi unustada ka iseennast, enda väärikust ja enese piire ning selle tõttu on lisaks kuulamise ja mõistmise pakkumisele vajalik osata ka verbaalset piiride kehtestamist. Verbaalne sekkumine on peamine ja esmane sekkumine agressiivse olukorra tekkides ja kui seda osata, siis ei eskaleeru agressioon enamasti ka edasi füüsiliseks agressiooniks.

Verge verbaalse agressiooniga toimetuleku kolmeosaline mudel õpetabki suhtlemist (a) äreva/trotsliku inimesega (b) häiriva/provotseeriva käitumisega inimesega (c) verbaalselt agressiivse/verbaalselt ründava inimesega.

Turvaline füüsiline sekkumine agressiooni korral

Kuigi sekkumine agressiivses olukorras algab alati verbaalsest sekkumisest, siis abistavate elukutsete esindajad teavad, et on olukordi, kus sõnadest siiski ei piisa. Enamasti on sellistes olukordades tegemist traumatausta, psühhilise erivajaduse või haigusseisundiga seotud vägivallaga.

Õpetame turvalisi ja inimväärseid sekkumismeetodeid konfliktsete olukordade lahendamiseks, mis sisaldavad füüsilist agressiooni. Nt kliendi eemalesuunamine,ohu korral olukorrast eemaldumine, enda positsioneerimine, eskordivõtted, kakluse peatamine,enesevigastamise peatamine, kinnihoidmistehnikad psüühilise erivajadusega seotud agressiooni lõpetamiseks, enesekaitsetehnikad jms.Verge sekkumismeetodid on välja töötajud Norras, Pål Erik Ruudi poolt . Sekkumised tuginevad kõigi osapoolte õiguste ja turvalisuse igakülgsel arvestamisele ning see teeb võimalikuks meetodi rakendamise koolides, haiglates, lasteaedades, hooldekodudes ja teistes valdkondades, kus on oluline heade kliendisuhete hoidmine. Keerulistes olukordades tegutsemise oskused aitavad tõsta töötajate turvatunnet ja enesekindlust ning see omakorda aitab kaasa agressiooni ennetamisele ja vähenemisele asutuses.

Verge õpetab turvalisi sekkumistehikaid agressiooni peatamiseks: olukorrast eemaldumise tehnikad nurkajäämise korral, positsioneerimine, inimese eraldamine, enesevigastamise peatamine, kaklustele vaheleastumine, haaretest vabastamine, turvaline kinnihoidmine.

Kõik meie koolitused

1-päevane meeskonnakoolitus

Agressiivse käitumise ennetamine

Vaata
1- või 2-päevane meeskonnakoolitus

Toimetulek verbaalse agressiooniga

Vaata
2- või 3-päevane verge metoodika baaskoolitus

Toimetulek füüsilise agressiooniga

Vaata
Baaskoolituse jätkupäev oskuste alalhoidmiseks

JÄTKUKOOLITUS

Vaata
Spetsiifiliste sekkumiste õppimine

Juhtumipõhine koolitus

Vaata
6 päevane väljaõpe füüsiliste sekkumistehnikate omandamiseks

Verge instruktori-koolitus

Vaata
1- või 2-päevane koolitus haridustöötajatele

Käitumis-probleemidega laps koolis ja lasteaias

Vaata

Millist valida

Koolituse pikkus

Verge metoodika baaskoolitus on 2-päevane. See annab osalejatele piisavad algteadmised meetodi rakendamiseks oma töös. Ent pakume ka 1-päevast sissejuhatavat koolitust, kus tutvutakse meetodiga ning õpitakse vaid valitud tehnikaid ning vajadusel ka põhjalikumaid 3-päevaseid koolitusi.

Sihtrühmad

Verge füüsiliste sekkumistehnikate tundmine on kasulik kõikidele abistavate elukutsete esindajatele. Vajalik professionaalne oskus on verge sekkumiste tundmine kindlasti:

  • erivajadustega laste ja noortega töötavatele meeskondadele
  • tervishoiutöötajatele
  • sotsiaal- ja erihooldekande asutuse personalile
  • õpetajatele, kasvatajatele
  • kiirabi ja EMO meeskondadele
  • turismi- ja teenindusvaldkonnas töötavatele inimestele

 

Verge verbaalse agressiooni teemalised koolitused sobivad kõikidele sihtrühmadele

  • kes oma töös puutuvad igapäevaselt kokku teiste inimestega
  • kellel tööl esineb suhtlemiskonflikte
  • kus töötajatel on vaja võtta vastutus konfliktijuhtimise eest

Füüsiline agressioon

1 päev
2 päeva
3 päeva
Ennetus
Füüsiliste sekkumiste baaskoolitus
Baas+ erioskused+ mahaviimised
Juhtumipõhine
Jätkukoolitus

Verbaalne agressioon

1 päev
2 päeva
Suhtlemine konfliktiolukorras
Verbaalsete sekkumiste baaskoolitus + praktika
Loeng
Loeng + praktilised harjutused

Verbaalne ja füüsiline agressioon

2 päeva
3 päeva
Verbaalne + füüsiline Teemad eskordini
Verbaalne + füüsiline + erioskused (fookuse valik)

Koostööpartnerid