PROJEKTIDHUVIHARIDUSE JUHENDAJATE VALMISOLEKU SUURENDAMINE HEV LASTE KAASAMISEKS HUVITEGEVUSSE JA -HARIDUSSE

2018 JA 2019 KOOSTÖÖS TARTU LINNAGA

Projekti fookuses oli käitumisraskustega laste integreerimine huvihariduse gruppidesse.

Koostööpartnerid
Tartu Linn
Verge

REHABILITATSIOONIPROGRAMM LASTELE, KELLEL ON RASKE JA PÜSIV PSÜÜHIKAHÄIRE

2016

Koolitusprogramm keskendus ühtsema arusaamise kujundamisele erivajadustega laste vajadustest, psüühikahäiretega lastega töötavatele meeskondadele ning KOV lastekaitsetöötajatele oskuste arendamisele teenusel olevate laste sisemist motivatsiooni ja positiivseid muutuste suurendamisel ning KOV töötajate ja kooli rehabilitatsioonimeeskonna vahelise koostöö tõhustamisele.

LOE LISAKS ›

Sotsiaalministeerium
Sotsiaalkindlustusamet
Norway Grants

REHABILITATSIOONIPROGRAMM LASTELE, KELLEL ON RASKE JA PÜSIV PSÜÜHIKAHÄIRE

JÄTKUTEGEVUSED 2016

Koolitused hõlmasid pikaajalise rehabilitatsiooniprogrammi käivitamise oskuseid, meeskonna supervisiooni ja tegevusjuhendajate nõustamist.

LOE LISAKS ›

Sotsiaalministeerium
Sotsiaalkindlustusamet
Norway Grants

PIKAAJALISE REHABILITATSIOONITEENUSE LOOMINE RASKE JA PÜSIVA PSÜÜHIKAHÄIREGA LASTELE

2015–2016

Pikemaajalise rehabilitatsiooniteenuse osutaja koolitusprogrammi eesmärgiks oli teenust osutavale meeskonnale uute teadmiste ja oskuste andmine, mis loob eelduse kvaliteetsema teenuse osutamiseks.

LOE LISAKS ›

Koostööpartnerid
Sotsiaalministeerium
Sotsiaalkindlustusamet
Norway Grants

TÕENDUSPÕHINE UUS LÄHENEMINE - UUS KOOLIKULTUUR EESTIS (TULUKE)

TULUKE projekti raames toimuvad 2015 aasta jooksul verge metoodika baaskoolitused erinevates riskilaste- ja noortega töötavates asutustes.

Septembris 2015 algab ka esimene pikemaajalisem verge instruktorite koolitus, mis lõppeb 2016 kevadel.

LOE LISAKS ›