TOIMETULEK AGRESSIIVSE KÄITUMISEGA - KOOLITUS ERIHOOLEKANDE TEGEVUSJUHENDAJATELETule õpi nii verbaalse kui ka füüsilise sekkumise põhitõdesid!SOTSIAALKINDLUSTUSAMETI TÄIENDKOOLITUSED ERIHOOLEKANDE TEGEVUSJUHENDAJATELE TÖÖKS SPETSIIFILISTE VAJADUSTEGA TEENUSEKASUTAJATE SIHTGRUPPIDEGA

2020–2022
TALLINN, TARTU, PÄRNU, RAKVERE, VILJANDI, JÕHVI, KÄRDLA, KURESSAARE, PAIDE, NARVA

Sotsiaalkindlustusamet
Euroopa Liidu Sotsiaalfond
Verge

Programmi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist, TAT „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“, alategevus 1.1.1. “Erihoolekandeteenuse osutajate koolitused” (struktuurivahendite indentifitseerimise number 2014-2020.3.01.001.01.15-0005).

SIHTRÜHM

Täiendkoolitused on mõeldud tegevusjuhendajatele, kes töötavad raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega inimestega. Tegevusjuhendajate spetsiifiliste oskuste tõstmiseks suunatud koolitustel osalemise tingimuseks on tegevusjuhendaja vastavus alates 01.01.2020 kehtivatele haridusnõuetele.
Erihoolekande teenuste kasutajate eripärast tulenevalt on teenuse kvaliteetsemaks osutamiseks vajalikud spetsiifilisemad teadmised ja metoodilised oskused agressiivse käitumisega toimetulekuks.

KOOLITUSEST

Koolitus on kolmepäevane (24 akadeemilist tundi) ning sellele eelneb iseseisev töö.
Koolitus on kõikidele osalejatele TASUTA.
Verge Eesti OÜ poolt korraldatakse päevas 2 kohvipausi koos suupistetega ja tagatakse koolitusmaterjalid.
Lõuna, ööbimise ja transpordiga seotud kulud jäävad asutuse/osaleja enda kanda.

Iseseisev töö

Koolitusele eelneb iseseisev töö mis hõlmab tööl ette tulnud agressiivse olukorra kirjeldust ja seni praktiseeritud sekkumiste analüüs. See annab võimaluse koolitusse kaasata osalejate kogemusi ja muresid.

Esimese koolituspäeva fookus

on verbaalse agressiooni ja viha teema mõtestamine, ennetuse alustalade läbitöötamine ja verbaalset agressiooni puudutavate sekkumisstrateegiate õppimine.

Teise koolituspäeva fookus

on füüsiline agressioon, eekõige tööl esinevate haigusseisunditega seotud füüsiline agressioon ja vägivald. Õpime verge meetoodikal põhinevaid füüsilisi sekkumisstrateegiaid

Kolmanda koolituspäeva fookus

on eelneva kahe päeva oskuste ja teadmiste praktiseerimine ja kinnistamine situatsioonitreeningute kaudu. Koolitus lõppeb tagasivaatega õpitule ning aruteluga oskuste kinnistamisvõimaluste kohta.

Järgime Eesti Vabariigi Valitsuse ja Terviseameti korraldusi ning koolitustel tagame kõik isikukaitsevahendid: koolitusel palume kanda maski, mida jagame soovijatele tasuta.
Koolitusruumis on olemas desinfitseerimisvahendid ning me tuulutame suurt koolitusruumi iga pausi ajal.
Osalejatel, kelle enesetunne on kehv või esineb mõni COVID-19 sümptom, on keelatud koolitusele tulla.
Kõik Verge koolitajad on vaktsineeritud.

TOIMUMISKOHAD JA -AJAD

Koolitused toimuvad neljas erinevas Eesti piirkonnas: Tallinnas, Rakveres, Pärnus, Tartus, Viljandis, Jõhvis, Kärdlas, Kuressaares, Paides ja Narvas. Õpe toimub eesti keeles, aga kord kvartalis avame venekeelse grupi, kus nii õppematerjalid kui ka õppetöö on venekeelne.
Tutvu koolituste graafikuga allpool.

Kui ühest asutusest on osalemas 20 töötajat, siis saame vajadusel sõita kohale ka asutusse ja koolituse läbi viia asutuse ruumides ja vaid nende meeskonnale. Ka meeskonnakoolitusel saavad osaleda vaid tegevusjuhendajad. Koolitus on kõikidele osalejatele TASUTA, ka siis kui kutsutakse koolitama meeskonda.

TOIMUNUD KOOLITUSED

➤   10.-12.11.20      Tallinn           (3-päevane koolitus Golden Club Tondi, Sõjakooli 10, saal "Lavendel")
➤   20.-21.01.21      Lõuna-Eesti   (zoom koolitus)    –    kontaktõpe     13.05.21   15.09.21   Tartu        
➤   27.-28.01.21      Tallinn            (zoom koolitus)    –    kontaktõpe     26.05.21   13.08.21     Tallinn       
➤   08.-09.02.21      Pärnu              (zoom koolitus)    –    kontaktõpe     27.05.21   11.08.21     Pärnu       
➤   15.-16.02.21      Tallinn             (zoom koolitus)    –    kontaktõpe     09.06.21     Tallinn      
➤   17.-18.02.21   Tallinn/Ida-Viru  (zoom eesti keeles)  –  kontaktõpe   21.06.21   Tallinn       
➤   03.-04.03.21      Saaremaa       (zoom koolitus)    –    kontaktõpe     17.06.21   Kuressaare
➤   09.-10.03.21      Viljandi           (zoom koolitus)    –    kontaktõpe     22.06.21     Viljandi     
➤   15.-16.03.21      Tartu               (zoom koolitus)    –    kontaktõpe     18.05.21   16.09.21     Tartu        
➤   17.-18.03.21      Ida-Viru           (zoom vene keeles) – kontaktõpe (vene keeles)   22.06.21 (Jõhvi Spordikooli aula, Hariduse 5/2)
➤   22.-23.03.21      Tallinn             (zoom koolitus)    –    kontaktõpe     10.06.21     Tallinn      
➤   07.-08.04.21      Pärnu              (zoom koolitus)    –    kontaktõpe     16.08.21     Pärnu       
➤   14.-15.04.21      Viljandi           (zoom koolitus)    –    kontaktõpe     17.08.21     Viljandi     
➤   21.-22.04.21      Rakvere          (zoom koolitus)    –    kontaktõpe     10.08.21     Rakvere    
➤   26.-27.04.21      Tallinn             (zoom koolitus)    –    kontaktõpe     18.08.21     Tallinn      
➤   04.-06.05.21  04.-05.05.21     Paide     (zoom koolitus)    –    kontaktõpe     12.08.21     Paide, Kreisi Trahter, Rüütli tn 2      
➤   10.-12.05.21  10.-11.05.21     Tartu      (zoom koolitus)    –    kontaktõpe     17.09.21     Tartu      
➤   19.-21.05.21  19.-20.05.21     Narva    (zoom vene keeles)   –   kontaktõpe    11.08.21    Narva     
➤   02.-04.06.21  02.-03.06.21     Pärnu     (zoom koolitus)   –    kontaktõpe     30.08.21 Pärnus (Nooruse Maja, Roheline 1B)
➤   14.-16.06.21      Hiiumaa        (3-päevane kontaktõpe Kärdla Kultuurikeskuses)
➤   08.-10.09.21      Tartu             (3-päevane kontaktõpe kell 10.00-16.15 Tartu Herbert Masingu Kool, Vanemuise 33)
➤   22.-24.09.21      Tallinn           (3-päevane kontaktõpe kell 10.00-16.15 Golden Club Tondi, Sõjakooli 10, saal "Lavendel")
➤   06.-08.10.21      Rakvere        (3-päevane kontaktõpe kell 10.00-16.15 Rakvere Rohuaia lasteaed, Posti 29)
➤   13.-15.10.21      Jõhvi             (3-päevane VENEKEELNE kontaktõpe kell 09.00-15.15 Jõhvi Spordikool, Hariduse 5/2)
➤   01.-03.12.21      Tallinn           (3-päevane kontaktõpe kell 10.00-16.15 Golden Club Tondi, Sõjakooli 10, saal "Lavendel")
➤   08.-10.12.21      Tartu             (3-päevane kontaktõpe kell 10.00-16.15 Tartu Herbert Masingu Kool, Vanemuise 33)
➤   17.-19.01.22      Pärnu            (3-päevane kontaktõpe kell 10.00-16.15 Nooruse Maja, Roheline 1B)
➤   25.-27.01.22      Tallinn           (kell 10.00-16.15 Golden Club Tondi, Sõjakooli 10, saal "Lavendel")
➤   04.-06.04.22      Tartu             (kell 10.00-16.15 Tartu Herbert Masingu Kool, Vanemuise 33)
➤   09.-11.05.22      Tallinn           (kell 10.00-16.15 Golden Club Tondi, Sõjakooli 10, saal "Lavendel")
➤   13.-15.06.22      Pärnu            (kell 10.00-16.15 Nooruse Maja, Roheline 1B)
➤   08.-10.08.22      Rakvere        (kell 10.00-16.15 Rakvere Rohuaia lasteaed, Posti 29)
➤   15.-17.08.22      Tallinn           (kell 10.00-16.15 Golden Club Tondi, Sõjakooli 10, saal "Lavendel")
➤   22.-24.08.22      Tallinn           (kell 10.00-16.15 Golden Club Tondi, Sõjakooli 10, saal "Lavendel")

KOOLITAJAD

PROJEKTIJUHT

Koolituste kohta küsimuste tekkimisel või lisainfo saamiseks kontakteeruge:

HELIN PEVKUR
helin@pevkur.ee, tel. 5222448.

HELIN

Helin on projektijuht, kes koordineerib igapäevaseid koolitustega seotud tegevusi ja aidab kaasa projekti õnnestumisele. Helinil on 20-aastane kogemus sotsiaal ja meditsiini valdkonnas projektijuhina nii era- kui ka avalikus sektoris. Ta on kirjutanud ja edukalt ellu viinud kümneid projekte ning koolitusi. Mitmekülgne projektide ning koolituste kogemus on andnud tõuke enda MTÜ loomiseks, et nii seksuaaltervise alaseid kui tervisealaseid koolitusi korraldada Eesti Kaitseväes ja koolides üle Eesti. Lisaks Verge projektidele on ta varasemalt olnud Eesti Seksuaaltervise Liidu koolituskeskuse juht, Medicine Estonia klastri ja SportEST klastri projektijuht ning on inimesekeskse insuldipatsiendi raviteekonna looja Lääne-Tallinna-Keskhaiglas. Helin on rõõmsameelne, usaldusväärne ning äärmiselt põhjalik.