PROJEKTIDPIKAAJALISE REHABILITATSIOONITEENUSE LOOMINE RASKE JA PÜSIVA PSÜÜHIKAHÄIREGA LASTELE

Koostööpartnerid
Sotsiaalministeerium
Sotsiaalkindlustusamet
Norway Grants

PROJEKTI RAAMES TOIMUVAD TEGEVUSED

I osa HINDAMISMETOODIKA JA -VAHENDITE ANALÜÜS

1: TUNNUSTATUD HINDAMISVAHENDITE VÄLJASELGITAMINE
Selgitatakse välja, millised hindamisvahendid on erinevate sihtrühmade jaoks vajalikud, milliseid rahvusvaheliselt tunnustatud vahendeid eri sihtrühmade puhul kasutatakse, pannakse kokku vajalike hindamisvahendite loetelu.

2: LÄHTEALUSE LOOMINE ÜHTSELE HINDAMISPRAKTIKALE
Ühtlustatakse teenuseosutaja rehabilitatsioonimeeskonna spetsialistide poolt igapäevatöös kasutatavaid hindamisvahendeid.

II osa NÕUSTAMINE JA SUPERVISIOON

Projekti raames toimuvad iganädalased individuaalsed ja meeskonnasupervisioonid ning tegevusjuhendajate juhtumipõhine nõustamine nii Eesti kui ka välisekspertide poolt.

SUPERVISIOON
Supervisiooniteenuse eesmärgiks on toetada meeskonda teenuse osutamisel ning anda osalejatele võimalus eneseanalüüsiks ja enesearenguks, tagamaks paremat teenuse osutamist.

NÕUSTAMINE
Nõustamisteenuse eesmärgiks on teenuse osutamise kvaliteedi tõstmine ning probleemkohtade lahendamisoskuste edenemine meeskonnas.

III osa KOOLITUSPROGRAMM

Projekti raames toimuvad järgnevad meeskondade koolitused:
* Hindamismeetodid lapse teenusele suunamisel.
* Muusikateraapia tehnikad.
* Loovkirjutamine ja storytelling.
* Kunsti- ja visuaalteraapia tehnikad.
* Psühhodraama: Rollimängude kasutamine töös laste ja noortega.
* Meeskonnatöö koolitused.
* Lastevanemate koolitused erinevatel teemadel.
* Lapsevanema ja kooli koostöö koolitused asutuse meeskondadele.
* Toimetulek agressiivse käitumisega.

Projekti kaasatud spetsialistid

Kenn Konstabel, Kätlin Konstabel, Hanna Sova, Eve Kanarik, Pille Isat, Aivar Simmermann, Andres Sild, Salli Põldvere, Koidu Tani-Jürisoo, Naatan Haamer, Pille Murrik, Karin London, Helar Peterson, Monika Salumaa, Ain Klassen, Merit Lage, Alice Pehk, Kristiina Salong, Kristiina Ehin, Helin Pevkur, Urve Tõnisson, Niels Peter Rygaard, Martin Kallavus, Airiin Demir.

Projekti juht: Helin Pevkur, helin@pevkur.ee, tel. 5222448

Algas potentsiaalse pikemaajalise rehabilitatsiooniteenuse osutaja koolitusprogrammi. Koolitusprogrammi eesmärgiks on teenust osutavale meeskonnale uute teadmiste ja oskuste andmine, mis loob eelduse kvaliteetsema teenuse osutamiseks.
Informatsiooni kandideerimistingimuste kohta on siin.

NB! Kandideerimine on tänaseks lõppenud (tähtaeg oli 07.09.2015.a.) .