Vägivallaoht ja rasked patsiendid on sotsiaalhoolekande valdkonnas töötavatele inimestele igapäevaseks suureks probleemiks, selgus 2013. aastal tööinspektorite tehtud uuringust Eestis. Oma koolituste käigus saadud kogemuste põhjal võime öelda, et palju esineb haigusseisundist tulenevat agressiivsust (vaimne häire, dementsusseisundid jm), kuid ette tuleb ka joobeseisundist ja muudest faktoritest tingitud olukordi, kus klient või patsient käitub väljakutsuvalt – ähvardatakse, vehitakse ohtliku esemega, lõhutakse inventari või tülitsetakse teiste patsientidega . Väga paljud sotsiaalhoolekandes ja erihoolduses töötavad inimesed puutuvad kokku agressiivse ja vägivaldse käitumisega. Ka töötajate endi vastu suunatud rünnakud pole pikaaegse töökogemusega töötajatele tundmatud.

Sotsiaalhoolekande ning erihoolduse töötajatele pakutaval verge baaskoolitusel võetakse läbi järgmised teemad:

 • Millest algab vägivallaga tegelemine sotsiaalhoolekandes ja erihoolduses. Ennetustöö põhimõtted.
 • Riskianalüüsi tegemine. Patsientide ja personali käitumisest tulenevad riskid, ebasobivast mööblipaigutusest tulenevad riskid, töögraafikust tulenevad riskid jms.
 • Ohu- ja hoiatussignaalide märkamine.
 • Agressiooni ennetav kommunikatsioon ja verbaalne piiride seadmine.
 • Toimetulek väljakutsuva käitumisega külalistega ning klientide/patsientide lähisugulastega.
 • Juriidilised aspektid: millal tohib agressiivse olukorra lahendamiseks kasutada füüsilist jõudu.
 • Tehnikad patsientide omavahelistele kaklustele vaheleastumiseks.
 • Eskorditehnikad patsiendi aitamiseks (kuidas eskortida maas lebavat / toolil istuvat / püsti seisvat inimest).
 • Aktiivse vastupanuga toimetulemise tehnikad. Turvalised füüsilise sekkumise meetodid.
 • Toimetulek agressiivselt käituva voodihaigega.
 • Agressiivse käitumise (inventari lõhkumine jms) peatamine.
 • Kliendi/patsiendi vanust ja füüsilist eripära arvestavad tehnikad (väikese kasvuga inimene, eakas inimene, ratastoolis inimene jms)
 • Meeskonnatöö agressiivses olukorras.
 • Toimetulek töötaja vastu suunatud rünnakuga (juustest tirimine, hammustamine, riietest haaramine, kägistamine jms).

Koolituse planeerimisel arvestatakse alati meeskonna vajadustega ning enimesinenud agressiivsete olukordadega konkreetses asutuses.