Kiirabi töö on üks valdkondi, kus puututakse sageli kokku keeruliste olukordadega. Probleeme võivad põhjustada

 • alkoholi- või narkojoobes kliendid,
 • ümbritsevate inimeste kõrgendatud huvi kiirabi tegevuse vastu,
 • haigusseisundist (vaimne häire, hüpoglükeemia jms) tulenevad ootamatud rünnakud.

Erakorraline meditsiin on üks suurima vägivallariskiga erialasid tervishoius. Ka Eestis läbiviidud uuringud näitavad, et ligi 80 % EMO töötajatest on tööl olles kogenud patsientide poolset nii verbaalset kui ka füüsilist vägivalda.

Probleemsete olukordade professionaalse lahendamise oskus on hädavajalik, et tagada nii klientide kui ka töötajate endi turvalisus. Seda silmas pidades käsitletakse kiirabi baaskoolitusel järgmisi teemasid:

 • verbaalsed piiride seadmise tehnikad, agressiooni enneteav kommunikatsioon,
 • kontaktimeetodid ning ohu- ja hoiatussignaalide mõistmine, füüsilise sekkumise juriidilised aspektid,
 • tehnikad, mille abil fikseerida klient kanderaamile nii, et transpordi ajal oleks tagatud ka töötajate endi ohutus,
 • tehnikad, mida kasutades eskortida klient ökonoomselt ja turvaliselt kiirabiautoni,
 • tehnikad, mis aitavad paigaldada kanüüli kliendile, kes osutab kerget vastupanu,
 • esmased enesekaitsetehnikad,
 • tehnikad füüsilise agressiooni peatamiseks, kaklustele vaheleastumiseks,
 • meeskonnatöö põhimõtted agressiivses situatsioonis,
 • riskianalüüsi tegemine, et selgitada välja ühiste käitumisjuhiste koostamise vajalikkus.

Koolituse ettevalmistamisel arvestatakse alati sihtgrupi vajadustega ning õpitavaid tehnikaid võib olla rohkem, kui siin loetletud. Vajadusel käsitletakse ka teemasid, millega meeskonnad on juba kokku puutunud, kuid mida põhiprogramm ei sisalda (toimetulek terariistarünnakuga jms).

Verge meetodil põhinevate tehnikate erilisus seisneb nende turvalisuses: fookus on nii kliendi kui ka töötaja ohutuse ja turvalisuse tagamisel ning võimalikult inimväärikal sekkumisel.