Kui aastaid tagasi mõeldi koolivägivalla all enamasti laste omavahelisi sõnelusi ja väiksemaid rüselusi, siis tänaseks on koolivägivalla mõiste palju laiem. Koolipersonalile pole võõrad juhtumid, kus ähvardamiseks kasutatakse kas tooli või muid esemeid, lõhutakse kooli inventari, rünnatakse teist õpilast või õpetajat, ette tuleb ka õpilaste enesevigastamist. Eestis läbiviidud koolivägivalla uuringutes on välja toodud, et vägivaldse käitumisega kokku puutuvate õpilaste protsent on aastatega kasvanud ning nihkub üha varasemale eale. Meie koolituste käigus on õpetajad välja toonud, et aastas tuleb mitmel korral toime tulla ka väljakutsuva käitumisega lapsevanematega.

Ka lasteaiaõpetajad on silmitsi eriilmeliste agressiivsete olukordadega, mis tekitavad mitmeid olulisi küsimusi. Kas ma tohin last puutuda? Kas vägivaldsetes olukordades peab ainult sõnadega hakkama saama või tohib vägivalla peatamiseks kasutada ka füüsilist jõudu? Kuidas üldse turvaliselt piire seada?

Kooli- ja lasteaiapersonalile mõeldud verge baaskoolitusel võetakse läbi järgmised teemad:

  • Vägivald lasteasutustes: millest algab ennetustöö?
  • Mida ütleb seadus: millistes olukordades peab õpetaja sekkuma.
  • Konflikti emotsionaalne kulg ning konflikti lahendamine.
  • Verbaalsed piiride seadmise tehnikad.
  • Toimetulek agressiivse lapsevanemaga.
  • Sekkumine õpilaste omavahelise kakluse korral.
  • Kontaktimeetodid, kehakeel, positsioneerimine, eskordimeetodid.
  • Vägivaldse käitumise peatamine.
  • Meeskonnatöö agressiivses olukorras.
  • Esmased enesekaitse tehnikad rünnaku korral.

Koolitust planeerides arvestame alati meeskonna soovidega ning koolis/lasteaias esinenud olukordadega. Suudame pakkuda lahendusi erinevate agressiivsete olukordade lahendamiseks.