Verge instuktori koolituse eesmärgiks on välja koolitada inimesed, kes oma asutuses suudaksid läbi viia meeskonna lühikesi kordustreenguid ning olla võtmeisikud meetodi säilitamisel. Verge instuktori kooitus koosneb viiest koolituspäevast, mis on aasta peale ära jagatud. Samal ajal on kohustus läbi viia oma asutuses metoodika treeninguid jm meetodi alahoidmisega seotut.

Koolitusel saab osaleda asutuse töötaja, kes:

  • on läbinud 2 päevase verge baaskoolituse täies mahus
  • on verge baaskoolituse tagasiside raportis välja toodud kui resurss antud metoodika omandamisel
  • on motiveeritud osalema terves koolitusprogrammis ning vastutama metoodika säilitamise eest oma asutuses

Koolitusel omandatakse vilumus verge tehnikate sooritamisel . Toimub ka juhtumite arutelu, video-analüüs, verge tehnikate õpetamisoskuse omandamine, grupitöö asutuse riskianalüüsi koostamisest, grupi juhtimistehnikate harjutamine ning verge asutusesiseste treeningute korraldamise juhendamine ja läbiviimine. Koolitusprogramm on praktilise fookusega ning lõppeb praktilise eksamiga.

Verge metoodika instruktori ülesandeks on oma asutuses alal hoida omandatud verge tehnikaid: koostada treeningute aastaring, ette valmistada ning läbi viia meeskonna treeninguid, osaleda füüsilist agressiooni puudutavate olukordade analüüsimisel, sekkumise dokumenteerimissüsteemi väljatöötamisel ja rakendamisel.

Verge Eesti OÜ jätab endale õiguse osalejale mitte anda instruktori pädevuse tunnistust, kui koolituse läbimisel ilmneb asjaolusid, mis seda takistavad : näiteks motivatsiooni puudus, ebaprofessionaalsed hoiakud, vägivalda sisaldavate meetodite eelistamine oma töös, eksami mitteläbimine.

Verge instruktoril ei ole verge treeneri õigusi : treenida saab baaskoolituse läbinud oma asutuse töötajaid.

Insturktori koolitus algab augustis 2014. Grupp on hetkel komplekteeritud, aga võta julgelt ühendust, sest võib tekkida vabu kohti!!