KOOLITUSE LÄBINUD ASUTUSED
PERH Psühhiaatriakliinikute erinevad osakonnad
Tornimäe Põhikool
Porkuni kool
SA Tallinna Koolitervishoid
Tallinna Laste Vaimse Tervise Keskus
Jõhvi Noorukite Ravi- ja Rehabilitatsioonikeskus
Maarjamaa Hariduskolleegium
Tartu Herbert Masingu kool
Kaelase kool
Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukool
Puhja Gümnaasium
Tallinna Ülikooli õpetajate täiendkoolitus
Pärnu Õppenõustamiskeskus
Vaeküla kool
Urvaste kool
Alavere põhikool
Raikküla kool
Ristiku põhikool
Haiba lastekodu
Elva lastekodu
Tilsi lastekodu
Tallinna Lastehaigla
Tartu Ülikooli Kliinikumi lastepsühhiaatria osakond
Tartu Ülikooli Kliinikumi akuutpsühhiaatria osakond
Tallinna Laste Turvakeskus
Tapa Erikool
Tallinna ja Keila SOS noortekodu töötajad
Hoolekandeteenused AS
Valkla hooldekodu
OÜ Pariisi Erihoolduskeskus
Kristiine Sotsiaalmaja
Sotsiaalkindlustusamet, Ohvriabi- ja lepitusteenus
SA Viljandi Haigla
SA Tartu Kiirabi
KÄO Päevakeskus
Töökeskus JUKS
Arenduskeskus JUKS
Haapsalu Viigi Kool
Kallemäe Kool
Saaremaa lasteaiad
Randvere kool
lastekodude töötajad üle eesti
Vanalinna Hariduskolleegium
Tallinna Õismäe Gümnaasium
Tartu Hansa kool
Valga lastekodu "Kurepesa"
Keila Kool
Tallinna Laagna lasteaed-põhikool
Tallinna Kiirabi
Tarvastu Gümnaasium
Viimsi Keskkool
Mustamäe Humanitaargümnaasium
Kosejõe kool
Jämejala Psühhiaatriahaigla sundravi ja pikaravi osakonnad
Westholmi Gümnaasium
Tallinna Haridusamet
SA Turvaline Saaremaa
Haabneeme kool
Tallinna Arte Gümnaasium
Saaremaa Ühisgümnaasium
Lageda kool
Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon