Turvateenuste olemus seisnebki eelkõige konfliktsete olukordadega toimetulekus. Sellised olukorrad tuleb lahendada professionaalselt, see tähendab ühtaegu efektiivselt ja kliendi turvalisust arvestades. Turvameeskondadele pakutav programm sisaldab järgmist:

 • konfliktses olukorras verbaalse piiride seadmise tehnikad, mitteverbaalse kommunikatsiooni mõistmine,
 • agressiooni ennetava kommunikatsiooni põhitõed,
 • ohu- ja hoiatussignaalide lugemine, füüsilise sekkumise juriidilised aspektid,
 • meeskonnatöö põhimõtted agressiivse olukorra lahendamisel,
 • tehnikad kliendi läbiotsimiseks,
 • eskorditehnikad,
 • narko- ja alkoholijoobes klientidega toimetulek,
 • kergestiõpitavad enesekaitse- ning kaklustele vaheleastumise tehnikad,
 • käeraudade kasutamine ning sellega seonduvate nõuete õppimine, käeraudades inimese eskort,
 • kummi/teleskoopnuia kasutamise põhitõed ja tehnikad,
 • pipragaasi kasutamine.

Füüsilise sekkumise tehnikad, mida õpetame inimese negatiivse käitumise üle kontrolli saavutamiseks, on turvalised ning töötatud välja nii kliendi kui ka töötaja ohutust arvestades. Koolituse ettevalmistamisel arvestame eelkõige meeskonna vajadustega ning igapäevatöös enimesinenud olukordadega.

Vajadusel käsitletakse ka teemasid, millega meeskonnad on juba kokku puutunud, kuid mida põhiprogramm ei sisalda (toimetulek terariistarünnakuga, löökide blokeerimine jms).