Koolitusel tutvustatakse juriidilisi aspekte seletamaks millistes olukordades ja kuidas on teil õigus sekkuda agressiivse olukorra lahendamiseks tööl. Mida ütleb see seadus, mis reguleerib tööd just teie asutuses? Mis on hädakaitse ja kust lähevad hädakaitse piirid? Millistes situatsioonides on õigustatud füüsilise jõu kasutamise olukorra lahedamiseks? Millal pole jõu kasutamine lubatud?

Koolitaja: Martin Kallavus

Sihtgrupp: õpetajad, lasteaiakasvatajad, tervisetöötajad, sotsiaaltöötajad, hooldekande asutuste töötajad, teenindussfääri töötajad

Koolituse maht: 4 akadeemilist tundi