KOOLITUSED
Mida teha olukordades,
kus sõnadest ei piisa ning motiveerivad vestlused ja
verbaalne piiride seadmine ei anna tulemusi?


Verge Eesti õpetab ainsana Eestis
haridus-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas metodoloogiat,
mis annab erivajadustega või konfliktsete inimestega töötavale või kokku puutuvale personalile
struktuursed teadmised, konkreetsed turvalised tehnikad ja
ühtse lähenemise agressiivse käitumise juhtumitele.

KOOLITUSLOA NR: 7213HTM

MEIE KOOLITUSED


Verge metoodika koolitused kohandatakse sihtgrupi vajadustele. Eelnevalt kaardistatakse, milliste agressiivsete olukordadega on meeskond varem kokku puutunud ja kuidas on siiani sekkutud. Suurem osa Verge metoodika koolitusest keskendub praktiliste võtete ja tehnikate harjutamisele ning situatsioonitreeningutele.

Lisaks Verge metoodikale pakume ka teisi valdkonnapõhiseid koolitusi meeskondadele, kes puutuvad oma igapäevases töös kokku väljakutsuva käitumisega.

MILLINE VERGE METOODIKA BAASKOOLITUS VALIDA?

Verge metoodika baaskoolitus on 2-päevane. See annab osalejatele piisavad algteadmised meetodi rakendamiseks oma töös. Ent pakume ka 1-päevast sissejuhatavat koolitust, kus tutvutakse meetodiga ning õpitakse vaid valitud tehnikaid ning vajadusel ka põhjalikumaid 3-päevaseid koolitusi.

1-PÄEVANE

 • Lasteaiapersonalile
 • Lähedaste hooldajatele
 • Sissejuhatava koolitusena
 • Järelkoolitusena

2-PÄEVANE

 • Tavakoolide õpetajatele
 • Sotsiaalhoolekande- ja erihooldusasutustele
 • Kiirabi ja EMO töötajatele
 • Turvatöötajatele

2- VÕI 3-PÄEVANE*

 • Erikoolide õpetajatele
 • Vaimse alaarenguga patsientidega töötajatele
 • Raske psüühilise häirega patsientidega töötajatele
 • Õigusrikkujatega tegelevatele meeskondadele

* Kolmepäevased koolitused sobivad asutustele, kus vägivallaoht tööl on väga kõrge ning meeskondadele, kes puutuvad kokku tõsise füüsilise agressiooniga ehk väga raskete klientidega.
LOE LISAKS VERGE METOODIKA KOHTA ›

TELLI KOOLITUS OMA ASUTUSSE
Kirjuta meile info@verge.ee